IMG_96221Jako Pastor Zboru „Ziarno Nadziei” Kościoła Zielonoświątkowego w Lęborku witam Was na nowej edycji naszej strony internetowej. Istnienie Kościoła Zielonoświątkowego Polsce wynika z ogromnego przebudzenia religijnego wśród członków niektórych Kościołów tradycyjnych na początku XX wieku. To przebudzenie zostało nazwane ruchem charyzmatycznym lub ruchem zielonoświątkowym. Spowodowało ono powstanie nowych wyznań religijnych, w tym pozwoliło ukształtować się Kościołowi Zielonoświątkowemu  RP, który w tym roku obchodzi 25-lecie swojego powstania. Oznacza to, że zielonoświątkowcy stanowią bardzo szeroką grupę ludzi wierzących. Mogą to być członkowie katolickiej wspólnoty zielonoświątkowej /Odnowa w Duchu Świętym/ lub też członkowie Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną, bo wierzymy że Bóg i Jezus Chrystus działa aż do dzisiaj” Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam” /J.5.17/. Bóg działa na różne sposoby, posługując się różnymi ludźmi: często grzesznymi, których przecież tak umiłował” Albowiem tak dał Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego, dał ,aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny”/J.3.16/.Wszystko w jednym określonym celu: aby ludzie poznali Jezusa i oddali Mu swoje życie. On nie nalega nie nakazuje, po prostu szuka ludzi, aby zrealizowali Jego odwieczny plan zbawienia. Ten plan nie może być zatrzymany. Bóg znajdzie zawsze wyjście aby go wykonać. Ruch zielonoświątkowy jest dzisiaj najbardziej rozwijającym się ruchem na świecie. Wierzę że Bóg używa go do budowy Królestwa Bożego, również w Lęborku.

  Prezbiter Józef Wziątek

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress