Pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Lęborku jest Rafał Witkowski.