POST I MODLITWA NA POCZĄTEK ROKU 2016

POST I MODLITWA NA POCZĄTEK ROKU 2016

Jak najlepiej rozpocząć Nowy Rok 2016? Odpowiedź jest oczywista! Chrześcijanin, aby wyprosić u Boga łaskę i błogosławieństwo, powinien się przed Nim ukorzyć w poście i modlitwie (Ezdr. 8,21).

Chciałbym zaprosić wszystkich chrześcijan, abyśmy wspólnie rozpoczęli ten rok tygodniem modlitwy i postu. Nasza jedność, pokorne serca, szukanie Boga i żarliwa modlitwa niech będą fundamentem naszych poczynań. Zanim cokolwiek zrobimy, upewnijmy się, że Bóg będzie nas błogosławił.

Poniedziałek 11 stycznia 2016 r. – Dzień Wdzięczności Bogu. I post, i modlitwa niech będą poświęcone wyłącznie wdzięczności Bogu za zbawienie, ochronę, błogosławieństwo i zaopatrzenie.

Wtorek 12 stycznia 2016 r. – Dzień Oczyszczenia Serc. Wyznajmy nasz grzech i słabości. Prośmy Pana o zwycięstwo i przemianę naszych czynów, słów, motywacji oraz o uzdrowienie wszystkich relacji.

Środa 13 stycznia 2016 r. – Post i Modlitwa o Rodziny, w szczególności zaś o zbawienie naszych domów, ochronę, harmonię, miłość, pokój i zaopatrzenie. Módlmy się o młode pokolenie, aby znało Pana i z serca mu służyło.

Czwartek 14 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Lokalny Zbór. Prośmy Pana o rozwój, o służby, pastorostwo oraz o duchowe przebudzenie.

Piątek 15 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Nasze Miasto/Gminę. Niech nasze miasta i wsie będą błogosławione, a my prośmy o władze i każdą dziedzinę życia lokalnej społeczności.

Sobota 16 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Polskę. Módlmy się o władze naszego kraju, o pokój, gospodarkę, a przede wszystkim o duchowe przebudzenie.

Niedziela 17 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

Joela 1,15-17 Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie …

Niech błogosławi nas wszystkich łaskawy Bóg

bp Marek Kamiński

No related posts found

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress