Post i modlitwa w każdy wtorek

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego wzywa cały Kościół do wspólnego postu oraz modlitwy.  Okrąg Pomorski pości w każdy wtorek od rana do godziny 18:00. Niech każdy wybierze post, jakiemu jest w stanie sprostać. Osoby słabe i chore, niech jedzą tylko proste jedzenie, żeby nie osłabić organizmu. Jeśli ktoś nie jest pewny, czy powinien pościć, niech je proste pokarmy.
18.00 – 19.00 godzina modlitwy (każdy u siebie w domu, w rodzinie) a potem zakończenie postu. Modlimy się o wygaśnięcie epidemii, rząd, lekarzy. Modlimy się też o ekonomię naszego kraju. Sam Pan niech nas chroni!

Post i modlitwa

No related posts found